Lägst korruption i världen finns i Danmark

Enligt nya siffror från Transparency International (TI) är Danmark det minst korrupta landet i världen, och får 90 av 100 i betyg i rankingen länder emellan. Rankingen från TI är baserad på hur korrupt den offentliga sektorn är inom landet baserat på intervjuer med experter och affärsfolk.

Korruption i Danmark

Danmark har konsekvent rankats bland de minst korrupta länderna i världen. I TI:s ranking av korruption inom den offentliga sektorn, rankar vanligtvis Danmark mycket högt, ofta i topp 3, men i den senaste mätningen når de alltså första platsen.

Några faktorer som bidrar till Danmarks låga korruptionsnivåer är en stark rättsstat, transparenta institutioner, en välfungerande demokrati samt ett högt förtroende bland medborgarna. Danmark har också genomfört olika åtgärder och policyer mot korruption för att främja en kultur av integritet och ansvarsskyldighet inom både offentlig och privat sektor.

Det är dock viktigt att komma ihåg att inget land är helt fritt från korruption. Danmark, som alla andra nationer, kan uppleva isolerade fall av korruption, men i det stora hela anses landet ha ett effektivt och öppet system för att minimera mängden korruption och uppmuntra en bra och effektiv samhällsstyrning.

Somalia ett av de mest korrupta länderna

Sist i rankingen kommer Somalia som får 12 poäng av 100. Somalia har länge ansetts vara ett av de mest korrupta länderna i världen. Somalia har konsekvent rankats längst ner på listan i TI:s sammanställningar av korruption i olika länder.

Den höga korruptionsnivån i Somalia har flera orsaker, däribland politisk instabilitet, svag samhällsstyrning, brist på rättsstatsprincipen och långvariga konflikter. Dessa förhållanden har gjort det svårt att etablera fungerande institutioner och har gjort det möjligt för korruption att få fäste på många områden inom det offentliga, bland annat inom säkerhetsstyrkor, offentliga tjänster och inte minst rättsväsendet.

Korruptionen i Somalia finns i många olika former, som mutor, förskingring, svågerpolitik och missbruk av offentliga resurser. Dessa frågor har hindrat landet att utvecklas och har bidragit till utbredd fattigdom och ojämlikhet. Den somaliska regeringen och det internationella samfundet har gjort försök att ta itu med korruptionen och förbättra samhällsstyrningen, men framstegen har varit begränsade på grund av pågående säkerhetsutmaningar och bristande kapacitet inom regeringen.