På den här sidan kan du läsa vad korruption är och vad det gör med samhällen.

Vad är korruption?

Korruption är missbruk av offentlig makt för privat vinning. Korruption finns i många former t.ex. mutor, utpressning, vänskapskorruption, nepotism, förskingring, bedrägeri och förskingring av offentliga medel. Det skadar individer, företag och regeringar genom att skapa ojämlika konkurrensvillkor där vissa människor har en orättvis fördel framför andra. Det urholkar också förtroendet mellan medborgarna och deras regering, vilket gör det svårt att uppnå meningsfulla framsteg i frågor som utbildning, infrastrukturutveckling och ekonomisk tillväxt.

De mest korrupta länderna i världen

Här nedan finns en lista över de länder som har högst korruption i världen.

Sydsudan

Korruptionen frodas i Sydsudan och har varit ett stort hinder för nationens fred, säkerhet och utveckling. Enligt Transparency Internationals korruptionsindex rankas Sydsudan som det mest korrupta landet i världen år 2021. Politiska eliter har visat sig använda offentliga medel för egen eller sina kumpaners och släktingars personliga vinster. Detta leder till förskingring av resurser som används för infrastrukturprojekt, hälso- och sjukvård, utbildning och andra sociala tjänster, vilket resulterar i utbredd fattigdom och instabilitet i landet.

I takt med att korruptionen inom den offentliga sektorn fortsätter är arbetslösheten också hög med små möjligheter till ekonomisk tillväxt eller sociala framsteg.

Somalia

I Somalia är korruptionen också extremt hög och har varit ett stort hinder för nationens fred, säkerhet och utveckling. Enligt Transparency Internationals korruptionsindex rankas Somalia som ett av de mest korrupta länderna i världen.

Korruptionen påverkar alla aspekter av livet i Somalia genom att den skapar ett bristande förtroende mellan medborgarna och deras regering. Vidare är mutor vanliga eftersom offentliga tjänstemän ofta kräver mutor av medborgarna för grundläggande tjänster som pass och körkort.

Syrien

Korruption påverkar vardagen i Syrien på många sätt. Det begränsar tillgången till grundläggande tjänster som hälso- och sjukvård, utbildning och infrastrukturutveckling, vilket gör att de mest utsatta samhällsmedlemmarna drabbas av fattigdom och osäkerhet. Det begränsar också den ekonomiska tillväxten genom att hindra investeringar från att komma in i landet och kväva möjligheterna att skapa arbetstillfällen.

Dessutom kan korruption leda till bristande förtroende för offentliga institutioner och ledare, vilket gör det svårt för enskilda att söka hjälp för orättvisor. Detta påverkar människors förmåga att delta i den politiska processen och begränsa deras tillgång till rättslig prövning.

Venezuela

Livet i Venezuela är för närvarande extremt svårt och instabilt på grund av pågående ekonomiska, politiska och sociala kriser. Hyperinflation har resulterat i skyhöga priser på mat och andra nödvändigheter vilket gör det utmanande för många människor att tillgodose sina grundläggande behov.

Dessutom har brist på viktiga läkemedel, såsom insulin, förvärrat hälsoproblemen samtidigt som en kollaps i oljeproduktionen har hotat energitryggheten. Politisk oro har bidragit till våld och kränkningar av de mänskliga rättigheterna som ytterligare påverkar livskvaliteten för venezuelanerna.

Korruptionen är fortfarande utbredd på alla förvaltningsnivåer, vilket leder till en felfördelning av resurser från offentliga tjänster som hälso- och sjukvård och utbildning, vilket leder till högre fattigdom och arbetslöshet.

Afghanistan

Korruption påverkar vardagen i Afghanistan på många sätt. Det avleder resurser från viktiga tjänster som hälso- och sjukvård och utbildning, vilket begränsar tillgången till dessa tjänster för utsatta medborgare i samhället.

Det kväver också den ekonomiska tillväxten genom att göra det svårt för företagen att få de resurser de behöver för att komma igång. Dessutom försvagar korruptionen allmänhetens förtroende för regeringar och maktstrukturer, vilket gör individer mindre benägna att vända sig till myndigheter när de möter orättvisor.